Wenke Möbus

Description: Skriv dit navn ovenfor (ikke kun initialer)
Room: Musikhøjskolen - Lokale 203
Start time: 16:00:00 - Tuesday 20 November 2018
Duration: 2.5 hours
End time: 18:30:00 - Tuesday 20 November 2018
Type: type.B
Created by: tk
Last updated: 12:54:40 - Wednesday 10 October 2018
Repeat type: Weekly
Repeat every: 1 week
Repeat day: Tuesday
Repeat end date: Tuesday 11 June 2019
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry - Export Series